ESP

Paviment de morter autoanivellant

El morter autoanivellant es un tipus de morter que s'utilitza per anivellar superfícies de manera ràpida i eficient. Aquest tipus de morter te la capacitat d'autonivellació el que significa que s'esten i es distribueix sobre la superfice sense necessitat de ser anivellat manualment.


El morter autoanivellant està compost per una barreja de ciment, sorra, aditius i aigüa. Aquest tipus de morter s'utilitza per anivellar terres a la prèvia instal.lació de revestiments tipo rajoles, parquet...


Camps d'aplicació

✔︎ Igualació de paviments en mal estat

✔︎ Anivellació de superfícies prèvia execució d'altres revestiments

✔︎ Locals comercials+ Tornar

Paviment de morter autoanivellant