ESP

Serveis

Paviment de formigó imprès

El paviment imprès es un tipus d'acabat que s'utilitza en superficies de formigó i que busca imitar l'aparença d'altres materials com la pedra, fusta o l'adoquinat. Consisteix en aplicar un patró odisseny sobre la superficie en fresc del formigó utilitzant motlles o plantilles especials.


El procès de pavimentació comença amb la preparació de la superficie que ha d'estar neta i anivellada. Aplicarem capa de colorant sobre el formigó i seguidament el motlle escollit. Finalment acabarem amb una capa de sellador per protegir el paviment.


El paviment imprès ofereix varies avantatges, com un ventall força ampli de motlles i colors, és resistent a la intempèrie i fàcil de mantenir.


Camps d'aplicació

✔︎ Zones exteriors de trànsit rodat

✔︎ Zones de trànsit de vianants

✔︎ Zones esportives, comercials, urbanitzacions...

✔︎ Obra civil

Paviment de formigó imprès

Paviment polit

El paviment polit es un tipus d'acabat utilitzat en superfícies de formigó. Consisteix en allisar i compactar la capa superior del formigó mitjançant una máquina fratasadora.


La fratasadora es una máquina equipada amb discs giratoris que s'encarreguen d'allisar i anivellar la superficie del formigó. Aquest procès es realitza desprès que el formigó no hagi endurit per complet.


L'aspecte de l'acabat es una superficie llisa i uniforme millorant l'aparença i l'estètica del paviment. Aquest tipus de paviment ofereix varies avantatges con una major durabilitat, resistencia al desgast i fácil de netejar i mantenir.


Camps d'aplicació

✔︎ Naus industrials

✔︎ Pàrquings

✔︎ Locals comercials

✔︎ Paviments esportius

Paviment polit

Paviment imprès vertical

És un morter tixotrópic per a revestiment, de gran adherència a les superfícies verticals. L´aplicació d´aquest producte obté un acabat final més competitiu que les solucions tradicionals, amb una gran varietat d´acabats textures i colors. El paviment vertical és de gran resistència, és ideal per a revestiments exteriors. És una alternativa a revestiments tradicionals, que no s'ha de confondre amb els clàssics monocapes.


Camps d'aplicació

✔︎ Zones exteriors i interiors

✔︎ Zones d'humitat i intempèrie

✔︎ Murs i façanes

Paviment imprès vertical

Paviment desactivat

Els Paviments de formigó desactivat consisteixen en retardar la capa superficial del formigó per aplicar un agent químic (producte desactivat) que mitjançant un rentat a pressió, elimina el morter no fraguat deixant l’àrid vist.


Permet la renovació de l'aspecte del formigó existent, obtenint acabats envellits i irregulars. És un procés químic del producte que actua reaccionant amb la superfície del formigó penetrant a les capes inferiors de manera irregular, aconseguint tons de pedres naturals.


Camps d'aplicació

✔︎ Tot tipus de paviments exteriors i interiors

✔︎ De nova execució o ja existents

✔︎ Possibilitat d’acolorir el formigó en massa incorporant pigments

Paviment desactivat

Paviment de morter autoanivellant

El morter autoanivellant es un tipus de morter que s'utilitza per anivellar superfícies de manera ràpida i eficient. Aquest tipus de morter te la capacitat d'autonivellació el que significa que s'esten i es distribueix sobre la superfice sense necessitat de ser anivellat manualment.


El morter autoanivellant està compost per una barreja de ciment, sorra, aditius i aigüa. Aquest tipus de morter s'utilitza per anivellar terres a la prèvia instal.lació de revestiments tipo rajoles, parquet...


Camps d'aplicació

✔︎ Igualació de paviments en mal estat

✔︎ Anivellació de superfícies prèvia execució d'altres revestiments

✔︎ Locals comercials

Paviment de morter autoanivellant

Paviments acabats amb liti

El paviment de silicat de liti es un tipus de revestiment que s’utilitza en superfícies de formigó. Està compost principalment per silicat de liti, un compost químic que s’utilitza com enduridor i sellador de paviments de formigó. S’aplica sobre el formigó un cop aquest ha fet el seu procès de secatge. El silicat de liti s’integra als poros del formigó i reacciona químicament formant una superfície cristalina que endureix la superfície i augmenta la resistència y durabilitat del formigó . A mes redueix la formació de pols y l’absorció de l’aigua.


Camps d'aplicació

✔︎ Locals comercials

✔︎ Interiors

✔︎ Sales polivalents

Paviments acabats amb liti

Servei de bomba estàtica

Oferim el servei de bomba estàtica de formigó i de morter. Les bombes estàtiques tenen la funció de transportar el formigó o el morter de consistència líquida mitjançant el bombeig. Disposem de mànegues que podem montar fins arribar a la distància necessaria per bombejar el formigó.


Camps d'aplicació

✔︎ Paviments de formigó

✔︎ Forjats

✔︎ Morter autoanivellant

✔︎ Omplir murs

Servei de bomba estàtica