ESP

Paviment desactivat rentat o d’àrid vist

Els Paviments de formigó desactivat consisteixen en retardar la capa superficial del formigó per aplicar un agent químic (producte desactivat) que mitjançant un rentat a pressió, elimina el morter no fraguat deixant l’àrid vist.


Permet la renovació de l'aspecte del formigó existent, obtenint acabats envellits i irregulars. És un procés químic del producte que actua reaccionant amb la superfície del formigó penetrant a les capes inferiors de manera irregular, aconseguint tons de pedres naturals.


Camps d'aplicació

✔︎ Tot tipus de paviments exteriors i interiors

✔︎ De nova execució o ja existents

✔︎ Possibilitat d’acolorir el formigó en massa incorporant pigments


+ Tornar

Paviment desactivat rentat o d’àrid vist