ESP

Paviments acabats amb liti

El paviment de silicat de liti es un tipus de revestiment que s’utilitza en superfícies de formigó. Està compost principalment per silicat de liti, un compost químic que s’utilitza com enduridor i sellador de paviments de formigó. S’aplica sobre el formigó un cop aquest ha fet el seu procès de secatge. El silicat de liti s’integra als poros del formigó i reacciona químicament formant una superfície cristalina que endureix la superfície i augmenta la resistència y durabilitat del formigó . A mes redueix la formació de pols y l’absorció de l’aigua.


Camps d'aplicació

✔︎ Locals comercials

✔︎ Interiors

✔︎ Sales polivalents


+ Tornar

Paviments acabats amb liti