ESP

Servei de bomba estàtica

Oferim el servei de bomba estàtica de formigó i de morter. Les bombes estàtiques tenen la funció de transportar el formigó o el morter de consistència líquida mitjançant el bombeig. Disposem de mànegues que podem montar fins arribar a la distància necessaria per bombejar el formigó.


Camps d'aplicació

✔︎ Paviments de formigó

✔︎ Forjats

✔︎ Morter autoanivellant

✔︎ Omplir murs


+ Tornar

Servei de bomba estàtica