Español

Paviments

‣ Paviment de formigó imprès

El paviment imprès consta d'una base de formigó fresc amb fibra i malla, a la qual s'aplica un morter acolorit que permet l'estampació de gran varietat d'acabats i colors. Ofereix unes altes resistències mecàniques, i a la intempèrie. És aplicable en zones exteriors i interiors.


 • Camps d'aplicació

 • ‣ Zones exteriors de trànsit rodat
 • ‣ Zones de trànsit de vianants
 • ‣ Zones esportives, comercials, urbanitzacions...
 • ‣ Obra civil
Paviment de formigó imprès

Paviment polit

El paviment polit parteix d'una base de formigó fresc amb malla i fibra, amb el formigó encara en fresc s'aplica pols de quars de base sílice i corindó que dóna la possibilitat de donar color al paviment, amb el posterior polit amb mitjans mecànics. D'aquesta manera s'aconsegueix que aquest de integri amb el formigó, obtenint una base llisa. Un cop endurida s'aconsegueix una massa monolítica i compacta.


 • Camps d'aplicació

 • ‣ Naus industrials
 • ‣ Pàrquings
 • ‣ Locals comercials
 • ‣ Paviments esportius
Paviment polit

Paviment de centímetre imprès

El paviment de centímetre és un morter fluid d'altes resistències per a la renovació de paviments. Aquesta especialment indicat per a llocs on no és possible l'abocament de formigó i el transport de materials resulta difícil. És ideal per a la restauració de paviments deteriorats o en casos en què el gruix permès sigui escàs o els elements no admetin sobrecàrregues. El suport d'aplicació ha de constar d'una llosa de formigó. Gruix d'1 a 3 cm.


 • Camps d'aplicació

 • ‣ Reparació de sòls
 • ‣ Paviments interiors i exteriors amb circulació moderada i intensa
 • ‣ Trànsit de vianants i rodat
Paviment de centímetre imprès

Paviment imprès vertical

És un morter tixotròpic per a revestiment, de gran adherència a les superfícies verticals. L'aplicació d'aquest producte obté un acabat final mes competitiu que les solucions tradicionals, amb una gran varietat d'acabats textures i colors. El paviment vertical és d'una gran resistència, és ideal per a revestiments exteriors. És una alternativa a revestiments tradicionals, al qual no s'ha de confondre amb els clàssics monocapes.


 • Camps d'aplicació

 • ‣ Zones exteriors i interiors
 • ‣ Zones d'humitat i intempèrie
 • ‣ Murs i façanes
Paviment imprès vertical

Paviment a l'àcid

Permet la renovació de l'aspecte del formigó existent, obtenint acabats envellits i irregulars. És un procés químic del producte que actua reaccionant amb la superfície del formigó penetrant en les capes inferiors de manera irregular, aconseguint tons de pedres naturals.


 • Camps d'aplicació

 • ‣ Tot tipus de paviments exteriors i interiors
 • ‣ De nova execució o ja existents
Paviment a l'àcid

Paviment autonivellant i microciment

El paviment autoanivellant aquesta especialment indicat per a la renovació i creació de superfícies destinades a l'ús industrial i / o decoratiu. Com el seu nom indica es caracteritza per la seva gran capacitat de autonivelación. Permet cobrir superfícies amb irregularitats. No cal el polit ja que queda acabat. És una solució per a la regularització de les superfícies amb poc gruix.


 • Camps d'aplicació

 • ‣ Igualació de paviments en mal estat
 • ‣ Anivellació de superfícies prèvia execució d'altres revestiments
 • ‣ Creació de noves superfícies tant industrials com decoratives
 • ‣ Locals comercials

També realitzem

Paviments reglejats, escombrats amb color, graons de paviment imprès, paviment autoanivellant per a la col·locació de gres i parquet ...

Paviment autonivellant i microciment
 • Paviplanas
 • Paviplanas
 • Paviplanas
 • Paviplanas
 • Paviplanas
 • Paviplanas
 • Paviplanas